Egen brunn? När kontrollerade du radonhalten i vattnet senast?

Om du har en egen dricksvattenbrunn är det viktigt att du regelbundet kontrollerar vattenkvalitén. Helst vart tredje år. Risken för radon i hushållsvattnet är störst i bergsborrade brunnar.

Bergborrade brunnar är mer benägna att ha förhöjda radonhalter eftersom vissa uranrika bergarter, såsom granit och skiffer kan innehålla mycket radon. Om vattnet innehåller radon kan det orsaka förhöjda halter av radon i inomhusluften när du exempelvis duschar, tvättar, diskar eller spolar vatten. Radon är hälsofarligt och det finns en ökad risk för lungcancer när vattnet innehåller höga radonhalter.

Rikt- och gränsvärden för radon i dricksvatten
Livsmedelsverkets riktvärde för radon i vatten från egen brunn är 1000 Bq/l (Bq per liter). Om radonhalten är över 1000 Bq/l (Bq per liter) bör vattnet inte användas till matlagning eller dryck. Om du vill ta prov på ditt vatten kan du beställa mätpaket via ackrediterade laboratorier som utför analyser av radon i vatten. Det är viktigt att mätningen utförs på rätt sätt för att resultatet ska vara tillförlitligt:

  • Vattnet måste vara färskt och inte stått stilla i rören för länge
  • En specialflaska måste användas

Högsta uppmätta radonhalt i en brunn i Sverige är 87 000 Bq/l
Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det cirka 250 000 bergborrade brunnar som används permanent och ytterligare 200 000–300 000 brunnar som används av fritidsboende. Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges geologiska undersökninguppskattar att 80 000–100 000 av de brunnar som används permanent har en radonhalt över 100 Bq/l och att omkring 10 000 brunnar har högre radonhalt än 1 000 Bq/l.

Den högsta radonhalten som har uppmätts i en brunn i Sverige är 87 000 Bq/l. Brunnen är borrad i blomskogsgranit i Årjäng.

Åtgärder för att minska radon i dricksvatten
De vanligaste metoderna vid förhöjda värden är att lufta vattnet eller låta vattnet passera ett kolfilter. Det gör du genom att installera en radonavskiljare eller ett radonfilter.

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor, förskolor och privatpersoner. Som bostadsrättsförening eller flerbostadshusägare kanske tiden inte räcker till. Här kan vi hjälpa till! Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus en komplett helhetslösning där vi genomför alla steg i processen.

  • Godkänd ackrediterad mätning av Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC
  • Rabatterade priser
  • Snabb leverans
  • Europas snabbaste svarstider
  • Sveriges bästa telefonsupport
  • Riktigt bra service

Beställ radonmätare här!

Relaterade länkar
Information om radondosor och radonmätare
Radonmessen Deutschland
Radonsanering