Fem saker du behöver veta om en underhållsplan

1. Vad är en underhållsplan och varför är den viktig?

En underhållsplan är ett strategiskt dokument som beskriver hur och när underhåll ska utföras på olika system och utrustningar för att försäkra deras optimala funktion och livslängd. Det är avgörande för att minska risken för driftstopp, förlänga utrustningens livslängd och säkerställa säkerheten i verksamheten. Genom att följa en välstrukturerad underhållsplan kan företag också minska kostnader för akut reparation och onödigt slitage.

2. Hur gör man en underhållsplan?

För att skapa en effektiv underhållsplan börjar du med att inventera all utrustning och identifiera kritiska komponenter som behöver regelbundet underhåll. Bestäm vilka underhållsåtgärder som är nödvändiga och hur ofta de bör genomföras. Det är också viktigt att dokumentera tidigare underhållshistorik för att förstå potentiella framtida behov. Inkludera en tydlig checklist och ansvarsfördelning bland personalen för att säkerställa att varje steg utförs korrekt och i tid. Läs mer om hur man gör en underhållsplan här.

3. Viktiga komponenter i en effektiv underhållsplan

En effektiv underhållsplan innehåller en tydlig tidsplan, detaljerade instruktioner för varje underhållsaktivitet och en lista över nödvändiga resurser som verktyg och reservdelar. Den bör också inkludera procedurer för regelbunden granskning och uppdatering av planen baserat på utrustningens prestanda och feedback från utförande personal. En framgångsrik plan tar hänsyn till både förebyggande och korrektivt underhåll.

4. Lagkrav gällande underhållsplaner

Lagkraven kring underhållsplaner varierar beroende på industri och land, men de syftar generellt till att säkerställa att utrustning underhålls på ett sådant sätt att de inte utgör någon fara för användare eller omgivning. I Sverige så ändrades lagen om obligatorisk underhållsplan den 1 januari 2024. Det är viktigt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad med relevant lagstiftning för att undvika böter och juridiska problem.

5. Vanliga misstag att undvika när du skapar din underhållsplan

Ett vanligt misstag vid skapandet av underhållsplaner är att inte involvera rätt personal från start. Det är viktigt att underhållspersonal och operatörer, som har praktisk erfarenhet av utrustningen, bidrar med sin kunskap. Ett annat misstag är att inte planera för oförutsedda händelser eller att inte ha tillräckligt med reservdelar tillgängliga. Slutligen, att inte regelbundet revidera och uppdatera underhållsplanen kan leda till ineffektivitet och ökade kostnader över tid.