För- och nackdelar med att låna pengar privat

Att låna pengar privat kan vara fördelaktigt av flera anledningar. Men det finns flera frågor du bör ställa dig själv innan du väljer att låna av en familjemedlem eller en nära vän.

Behöver du verkligen låna pengar?

Är du helt säker på att du kommer kunna betala tillbaka lånet? 

En skuld är nämligen en av det vanligaste anledningarna till att det uppstår en konflikt.

Fördelen är att det förmodligen kommer vara billigare att låna av en närstående istället för att gå till banken.

Nackdelen är om det skulle bli problem med återbetalningen eller om det skulle uppstå en konflikt om skulden. Då kan relationen med din vän eller familjemedlem bli lidande.

Därför ska både den som vill låna pengar och den som ska låna ut pengar tänka igenom beslutet både en och två gånger innan man bestämmer sig.

För att undvika konflikter och missförstånd kan du läsa vidare för att få tips på hur du kan undvika dem när du ska låna ut eller låna pengar privat.

Läs mer om privatlån på Låneportalen och se hur mycket du får låna.

Viktigt att tänka på om du ska låna ut pengar privat

Risken för missförstånd och konflikter minskar avsevärt om allt finns nerskrivet på papper. En bra lösning är att skriva ett skuldebrev. Där skriver du ner alla villkor som gäller för lånet. Ju mer utförligt skuldebrevet är skrivet, desto lägre blir risken för missförstånd och konflikter gällande skulden.

Det kan kännas konstigt att behöva upprätta ett skuldebrev när du ska låna ut pengar till någon i din närhet. Men det är mycket bättre att ha allt på papper då det blir tydligt för båda parter.

På så sätt kan man undvika konflikter och tråkigheter i framtiden.

Av den anledningen är vårt bästa tips att upprätta ett välskrivet skuldebrev.

Men vad ska skuldebrevet innehålla?

Det ska du ha med i skuldebrevet

Ett välskrivet skuldebrev med all information och villkor gällande lånet bör alltid upprättas. Här är det viktigaste punkterna som alltid ska vara med.

  • Belopp
  • Löptid
  • Långivare (den som lånar ut pengar)
  • Låntagare (den som lånar pengar)
  • Återbetalningsplan (betalas hela beloppet av direkt eller månadsvis?)
  • Räntekostnad (om det är någon ränta på lånet)
  • Avsaknad av ränta
  • Lånets syfte
  • Vad sker vid utebliven återbetalning

Om du är osäker på om du fått med allt kan du be någon utomstående att kolla på skuldebrevet och fråga om det är förståeligt.

När skuldebrevet är upprättat ska det signeras av båda parter. Ett tips är att göra en kopia på dokumentet så båda har varsitt exemplar.

Har du svårt att upprätta ett skuldebrev själv finns det flera bra exempel du kan hitta på nätet. Ska du låna ut en större summa kan ett alternativ vara att kontakta en advokat som är insatt i ämnet.

Läs mer: Behöver du låna pengar snabbt? På Loanguide kan du jämföra långivare på ett och samma ställe.

Vad händer vid utebliven återbetalning?

Med eller utan skuldebrev kan det fortfarande uppstå problem med återbetalningen av lånet. Den som lånat pengar kanske inte har möjlighet att betala av lånet som det är sagt.

Rent juridiskt har du då rätt kräva tillbaka hela beloppet direkt.

Skulle det vara så att du försökt prata med personen i fråga om hur ni ska lösa återbetalningen utan framgång kan du upprätta ett betalningsföreläggande hos kronofogden som sista utväg. Läs mer på kronofogdens hemsida här.