Köpa brandlarm till bostadsrättföreningar och hyreslägenheter

Idag har bostadsrättsföreningar krav på sig att ha brandskyddat sin fastighet/brf. I fallet hyreslägenhet så är det fastighetsägaren som har kravet på sig att ha minst en brandvarnare i varje lägenhet. I fallet bostadsrättsförening så ligger detta ansvar på styrelsen. I denna artikel tittar vi på vilken lösning som är den bästa för både bostadsrätter och hyresobjekt. 

Krav eller trygghet

Inom larm och brandlarm så köps dessa ofta in för att klara kraven som ställs i lagar, förordningar och försäkringsbolagskrav. Detta är egentligen helt tokigt då brandlarm och andra larmlösningar borde upphandlas baserat på säkerhet och trygghet för både fastighetsägare och boende. Att försäkringsbolaget täcker upp för skada eller att man inte bryter mot lagen är en klen tröst när olyckan är framme. Sanering, reparation tvingar människor till annat boende, minnen och lösören försvinner, förutsatt att man ens överlever branden. Visst kan man titta på kraven men sedan ska man ställa sig frågan: – Hur skapar vi den säkraste lösningen? Hur ska vi minimera risken för att en eld skadar människor och egendom?

Uppkopplade brandlarm

Att utgå från minimikravet vilket kan innebära en vanlig brandvarnare i varje lägenhet kanske väcker och påkallar uppmärksamhet hos den som bor i lägenheten men vad händer om personen inte vaknar eller drabbas av en olycka och inte kan vare sig släcka eller ta sig ut ur bostaden? Då är det betydligt bättre att köpa ett brandlarm som är uppkopplat och ger samtliga som bor i brf:en larm, direkt i telefonen, om att en brandvarnare har utlöst. Då kan grannar snabbt kontrollera och avhjälpa vid behov.

Grannsamverkan – Det bästa brandskyddet

Vi kan konstatera att grannsamverkan är det absolut mest effektiva skyddet mot brand för hyreslägenheter och bostadsrättsföreningar. Det ger högst trygghet eftersom man som granne kan vara på plats inom någon minut. Man kan då oavsett om den boende är hemma eller inte göra en kontroll för att se om det verkligen är brand eller rökutveckling. Detta ger en stor fördel där man på kort tid kan:

 • Rädda personer
 • påbörja släckningsarbete
 • Tillkalla brandkår och ambulans

Vad behövs

Ett uppkopplat brandlarm kräver en huvudenhet, en centralenhet, för att fungera. Denna enhet sköter kommunikationen med samtliga brandvarnare, helt trådlöst. Samtliga användare/boende i hyresbostaden eller brf:en är upplagda i systemet. Detta möjliggör att samtliga boende kan ta emot utlösta brandlarm. Centralenheten ska placeras så central som möjligt, gärna på vinden. Efter att centralenheten är installerad så bör man genomföra räckviddstester genom att placera en brandvarnare i olika bostadsrätter eller hyreslägenheter. Om signalen är för svag på de lägenheter som är längst ifrån så kompletterar man med räckviddsförlängar (Range extenders). Dessa enheter delas, så att säga, av samtliga boende. Till sist behöver man en eller flera brandvarnare som placeras i lägenheterna och i eventuella gemensamma utrymmen såsom källare, vindsvåningar, soprum och tvättutrymmen.

Vad kostar ett uppkopplat brandlarm.

Den ekonomiska aspekten av inköpet av ett brandlarm är naturligtvis viktig så vi ska nu bena ut vad investeringen innebär och hur du räknar ut priset per boende.

Ett marknadsledande uppkopplat brandlarm kan beräknas på följande vis:

 • Centralenhet: c:a 5000 SEK
 • Eventuella räckviddsförlängare: c:a 2000 SEK/st
 • Brandvarnare: c:a 1000 SEK/st 

Om vi utgår ifrån en brf eller hyresfastighet med 30 bostäder men som vill ha 10 brandvarnare i allmänna utrymmen, där vi också räknar med att vi blir tvingade att installera 2 räckviddsförlängare så blir priset/kostnaden:

 • Centralenhet: 5000 SEK
 • Räckviddsförlängare: 4000 SEK
 • Brandvarnare: 40000 SEK

Tot: 49 000 SEK.

En brandvarnare ska inte används mer än 10 år vilket medför att vi måste slå ut kostnaden för brandlarmet på denna 10 års period och dela det med antalet boende för att få fram en kostnad per bostadkalkyl vilket ger oss följande kalkyl:

49 000 SEK / 30 / antalet månader på 10 år (120 mån) = 13,6 SEK i månaden/ lägenhet.

Detta borde nog räknas som den billigaste liv och sakförsäkring som någonsin skådats.

Bästa brandlarmet för bostadsrättföreningar och hyreslägenheter

När du ska välja vilket brandlarm du ska välja till din/er fastighet så bör du välja ett system som är beprövat av andra föreningar och fastighetsägare. Du ska också fundera på andra funktioner som kan vara relevanta för er. Exempel på dessa funktioner är:

 • Vattenlarm som skickar larm vid upptäckt vattenläcka
 • Trygghetslarm

Vattenläckor är på många sätt lika allvarliga som en brand med det undantag att de inte är livshotande. En vattenläcka i ett flerbostadshus kan påverka flera bostäder och tvinga fram arbetsamma saneringstider där det är svårt att bo i lägenheten under tiden. Därför är det vettigt att man som bostadsrättsförening eller fastighetsägare funderar över att installera vattenlarm i lägenheter och allmänna utrymmen som källare och tvättutrymmen.

Trygghetslarm är en bra funktion för att värna om handikappade eller äldre som är boende i fastigheten. I vissa larm finns det möjlighet att sätta larmknappar eller att larma direkt i appen om olyckan skulle vara framme. Då kan grannsamverkan också bli gällande för att hjälpa den som är utsatt.