Radonmätning – viktigt på riktigt

Radon är en tyst och osynlig inkräktare som kan påverka din och din familjs hälsa utan att du märker det. Just därför är det så otroligt viktigt att göra radonmätning hemma. 

Radon är en osynlig och luktfri gas som uppstår naturligt i marken. Det kan tränga in i ditt hem genom sprickor och öppningar. Det som gör radon så farligt är dess radioaktiva natur. Inandning av radongas ökar risken för lungcancer, och faktiskt är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer. 

Det bästa sättet att ta reda på om ditt hem är drabbat är genom att genomföra en radonmätning. En sådan mätning ger dig en tydlig bild av radonhalten i din inomhusluft. Genom att identifiera områden med höga nivåer kan du ta kloka beslut för att skydda din familj.

Att utföra en radonmätning är väldigt enkelt. Du beställer hem radondosor och placerar ut dem. När mätperioden är slut skickar du tillbaka dem för analys. Efter några dagar får du svar på om det finns förhöjda halter eller inte. För att få ett pålitligt resultat och för att beräkna ett årsmedelvärde rekommenderas att utföra radonmätning under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april, och bör pågå i minst två månader. Spårfilmsdosor för långtidsmätningar anses vara den mest pålitliga metoden för att mäta radon och ger en exakt uppskattning av det årliga medelvärdet. Det bör noteras att radon i inomhusluften är ansvarigt för cirka 400–500 fall av lungcancer varje år. Radon i inomhusluft orsakar cirka 400–500 lungcancerfall per år.

Genom att genomföra en radonmätning tar du kontroll över din familjs hälsa och säkerhet. Om mätningen visar att ditt hem har höga radonhalter finns det lösningar tillgängliga. Radonsugsystem och andra åtgärder kan effektivt minska radonhalten.

Att investera i en radonmätning är att investera i din och din familjs hälsa. Genom att vara medveten om radonrisken och agera förebyggande kan du skapa en tryggare boendemiljö. Så varför vänta? Skydda ditt hem och din familj från det osynliga hotet och låt din bostad vara en plats där du kan känna dig helt trygg.